Politica de confiden?ialitate

Politica de confiden?ialitate

Confiden?ialitatea dumneavoastr? este important? pentru noi. Este politica Nosso Automóvel s? v? respecta?i confiden?ialitatea cu privire la orice informa?ii pe care le putem colecta de la dumneavoastr? pe site. Ma?ina noastr?, ?i alte site-uri web pe care le de?inem ?i le gestion?m.

Solicit?m informa?ii personale doar atunci când avem cu adev?rat nevoie de ele pentru a v? oferi un serviciu. Facem acest lucru prin mijloace corecte ?i legale, cu cuno?tin?ele ?i consim??mântul dumneavoastr?. De asemenea, v? inform?m de ce îl colect?m ?i cum va fi utilizat.

Re?inem informa?iile colectate doar atât timp cât este necesar pentru a furniza serviciul solicitat. Atunci când stoc?m date, le protej?m în mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a preveni pierderea ?i furtul, precum ?i accesul neautorizat, dezv?luirea, copierea, utilizarea sau modificarea.

Nu împ?rt??im informa?ii de identificare personal? în mod public sau cu ter?i, cu excep?ia cazurilor impuse de lege.

Site-ul nostru web poate avea link-uri c?tre site-uri web externe care nu sunt operate de noi. V? rug?m s? fi?i con?tien?i de faptul c? nu avem control asupra con?inutului ?i practicilor acestor site-uri ?i nu putem accepta responsabilitatea pentru acestea politicile de confiden?ialitate.

Sunte?i liber s? refuza?i solicitarea noastr? de informa?ii personale, în?elegând c? este posibil s? nu v? putem oferi unele dintre serviciile dorite.

Utilizarea în continuare a site-ului nostru web va fi considerat? acceptarea practicilor noastre din jur Notificare de confiden?ialitate ?i informa?ii personale. Dac? ave?i întreb?ri despre modul în care gestion?m datele utilizatorului ?i informa?iile personale, v? rug?m s? ne contacta?i.

Politica de cookie-uri Nosso Automóvel

Ce sunt cookie-urile?

A?a cum este o practic? obi?nuit? cu aproape toate site-urile web profesionale, acest site web utilizeaz? cookie-uri, care sunt fi?iere mici desc?rcate pe computerul dvs., pentru a v? îmbun?t??i experien?a. Aceast? pagin? descrie ce informa?ii colecteaz?, cum le folosim ?i de ce uneori trebuie s? stoc?m aceste cookie-uri. De asemenea, vom împ?rt??i modul în care pute?i împiedica stocarea acestor cookie-uri, cu toate acestea, acest lucru poate reduce sau „rupe” anumite elemente ale func?ionalit??ii site-ului.

Cum folosim cookie-urile?

Folosim cookie-uri dintr-o varietate de motive, detaliate mai jos. Din p?cate, în majoritatea cazurilor, nu exist? op?iuni standard în industrie pentru dezactivarea cookie-urilor f?r? a dezactiva complet func?ionalitatea ?i caracteristicile pe care le adaug? acestui site web. Este recomandat s? l?sa?i toate cookie-urile afar? dac? nu sunte?i sigur dac? ave?i nevoie sau nu de ele dac? sunt folosite pentru a furniza un serviciu pe care îl utiliza?i.

dezactiva?i cookie-urile

Pute?i împiedica setarea cookie-urilor ajustând set?rile browserului dvs. (consulta?i Ajutorul browserului pentru cum s? face?i acest lucru). V? rug?m s? re?ine?i c? dezactivarea cookie-urilor va afecta func?ionalitatea acestui site ?i a multor alte site-uri web pe care le vizita?i. Dezactivarea cookie-urilor va duce, în general, la dezactivarea anumitor func?ionalit??i ?i caracteristici ale acestui site web. Prin urmare, este recomandat s? nu dezactiva?i cookie-urile.

Cookie-uri pe care le set?m

 • Cookie-uri legate de cont

  Dac? v? crea?i un cont la noi, vom folosi cookie-uri pentru gestionarea procesului de înregistrare ?i administrarea general?. Aceste cookie-uri vor fi, în general, ?terse atunci când v? deconecta?i, totu?i, în unele cazuri, ele pot r?mâne ulterior pentru a v? aminti preferin?ele de site când v? deconecta?i.

 • Cookie-uri legate de autentificare

  Folosim cookie-uri atunci când sunte?i autentificat, astfel încât s? ne putem aminti acea ac?iune. Acest lucru v? scute?te de a fi nevoie s? v? conecta?i de fiecare dat? când vizita?i o pagin? nou?. Aceste cookie-uri sunt în mod normal eliminate sau ?terse atunci când v? deconecta?i, pentru a v? asigura c? pute?i accesa doar func?ii ?i zone restric?ionate atunci când v? conecta?i.

 • Cookie-uri legate de buletinele informative prin e-mail

  Acest site web ofer? servicii de abonare la newsletter sau e-mail, iar cookie-urile pot fi folosite pentru a v? aminti dac? sunte?i deja înregistrat ?i dac? s? afi?a?i anumite notific?ri valabile doar pentru utilizatorii abona?i/neabona?i.

 • Comenzi care proceseaz? cookie-uri aferente

  Acest site web ofer? facilit??i de comer? electronic sau de plat?, iar unele cookie-uri sunt esen?iale pentru a ne asigura c? comanda dumneavoastr? este re?inut? între pagini, astfel încât s? o putem procesa corect.

 • C?uta?i cookie-uri legate

  Din când în când, oferim sondaje ?i chestionare pentru a v? oferi informa?ii interesante, instrumente utile sau pentru a în?elege mai precis baza noastr? de utilizatori. Aceste sondaje pot folosi cookie-uri pentru a re?ine cine a participat deja la un sondaj sau pentru a oferi rezultate precise dup? schimbarea paginilor.

 • Cookie-uri legate de formulare

  Când trimite?i date printr-un formular precum cele g?site pe paginile de contact sau formularele de comentarii, cookie-urile pot fi setate pentru a re?ine detaliile utilizatorului pentru coresponden?a viitoare.

 • Cookie-uri de preferin?? site

  Pentru a v? oferi o experien?? optim? pe acest site web, v? oferim func?ionalit??i pentru a v? seta preferin?ele pentru modul în care func?ioneaz? acest site atunci când îl utiliza?i. Pentru a v? aminti preferin?ele, trebuie s? set?m module cookie astfel încât aceste informa?ii s? poat? fi apelate ori de câte ori interac?iona?i cu o pagin? care este afectat? de preferin?ele dumneavoastr?.

Cookie-uri ale ter?ilor

În unele cazuri speciale, folosim ?i cookie-uri furnizate de ter?i de încredere. Urm?toarea sec?iune detaliaz? ce cookie-uri ter?? parte le pute?i întâlni prin intermediul acestui site web.

 • Acest site web utilizeaz? Google Analytics, care este una dintre cele mai r?spândite ?i de încredere solu?ii de analiz? de pe web, pentru a ne ajuta s? în?elegem cum utiliza?i site-ul ?i cum v? putem îmbun?t??i experien?a. Aceste module cookie pot urm?ri lucruri precum cât timp petrece?i pe site ?i ce pagini vizita?i, astfel încât s? putem continua s? producem con?inut captivant.

Pentru mai multe informa?ii despre cookie-urile Google Analytics, consulta?i pagina oficial? Google Analytics.

 • Analizele ter?ilor sunt folosite pentru a urm?ri ?i m?sura utilizarea acestui site, astfel încât s? putem continua s? producem con?inut captivant. Aceste cookie-uri pot urm?ri lucruri precum cât timp petrece?i pe site sau ce pagini vizita?i, ceea ce ne ajut? s? în?elegem cum putem îmbun?t??i site-ul pentru dvs.
 • Periodic, test?m noi func?ii ?i facem modific?ri subtile ale modului în care arat? site-ul. Când înc? test?m noi func?ii, aceste cookie-uri pot fi folosite pentru a ne asigura c? primi?i o experien?? consecvent? în timp ce v? afla?i pe site, în?elegând în acela?i timp ce optimiz?ri apreciaz? cel mai mult utilizatorii no?tri.
 • Pe m?sur? ce vindem produse, este important pentru noi s? în?elegem statistici despre câ?i vizitatori ai site-ului nostru realizeaz? o achizi?ie ?i, prin urmare, acesta este tipul de date pe care aceste cookie-uri le vor urm?ri. Acest lucru este important pentru dvs., deoarece înseamn? c? putem face previziuni de afaceri cu precizie care ne permit s? analiz?m costurile noastre de publicitate ?i produse pentru a asigura cel mai bun pre? posibil.

Angajamentul utilizatorului

Utilizatorul se oblig? s? utilizeze în mod corespunz?tor con?inutul ?i informa?iile pe care Nosso Automóvel le ofer? pe site ?i cu caracter enun?iativ, dar nu limitativ:

 • A) s? nu se angajeze în activit??i ilegale sau contrare bunei-credin?e ?i ordinii publice;
 • B) S? nu difuzeze propagand? sau con?inut de caracter rasist, xenofob, betan sau ghinion, orice tip de pornografie ilegal?, în sprijinul terorismului sau împotriva drepturilor omului;
 • C) S? nu provoace daune sistemelor fizice (hardware) ?i logice (software) ale Nosso Automóvel, furnizorilor s?i sau ter?ilor, s? introduc? sau s? r?spândeasc? viru?i informatici sau orice alte sisteme hardware sau software care sunt capabile s? provoace daune men?ionate mai sus.

Mai multe informatii

Sper?m c? acest lucru a fost clarificat ?i, a?a cum am men?ionat mai devreme, dac? exist? ceva de care nu e?ti sigur dac? ave?i nevoie sau nu, este, în general, mai sigur s? l?sa?i cookie-urile activate dac? interac?iona?i cu una dintre func?iile pe care le utiliza?i pe site-ul nostru.

Aceast? politic? este în vigoare de la 28 iulie 2022 13:05

ro_RORomanian