Termeni de utilizare

1. Condi?ii

La accesarea site-ului Ma?ina noastr?, sunte?i de acord s? respecta?i ace?ti termeni ?i condi?ii, toate legile ?i reglement?rile aplicabile ?i sunte?i de acord c? sunte?i responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Dac? nu sunte?i de acord cu niciunul dintre ace?ti termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site web. Materialele con?inute pe acest site sunt protejate de legile aplicabile privind drepturile de autor ?i m?rcile comerciale.

2. Utilizarea licen?ei

Se acord? permisiunea de a desc?rca temporar o copie a materialelor (informa?ii sau software) de pe site-ul nostru Automobile numai pentru vizionare personal?, necomercial?, tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licen?e, nu un transfer de titlu, iar în baza acestei licen?e nu pute?i: 

  1. modifica sau copia materialele; 
  2. utiliza?i materialele în orice scop comercial sau pentru afi?are public? (comerciale sau necomerciale); 
  3. încercarea de a decompila sau a face inginerie invers? a oric?rui software con?inut pe site-ul web Nosso Automóvel; 
  4. elimina orice drepturi de autor sau alte nota?ii de proprietate din materiale; sau 
  5. transfera?i materialele unei alte persoane sau „oglindi?i” materialele pe orice alt server.

Aceast? licen?? se va rezilia automat dac? înc?lca?i oricare dintre aceste restric?ii ?i poate fi reziliat? de Nosso Automóvel în orice moment. La încetarea vizualiz?rii acestor materiale sau la încetarea acestei licen?e, trebuie s? ?terge?i toate materialele desc?rcate în posesia dumneavoastr?, fie în form? electronic? sau tip?rit?.

3. Disclaimer

  1. Materialele de pe site-ul web al Automobilelor noastre sunt furnizate „ca atare”. Automobilul nostru nu ofer? garan?ii, exprese sau implicite ?i, prin prezenta, declin? ?i declin? toate celelalte garan?ii, inclusiv, f?r? limitare, garan?ii sau condi?ii implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neînc?lcare a propriet??ii intelectuale sau alte înc?lc?ri ale drepturilor. .
  2. În plus, Nosso Automóvel nu garanteaz? ?i nu face nicio declara?ie cu privire la acurate?ea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utiliz?rii materialelor de pe site-ul s?u web sau legate în alt mod de aceste materiale sau de pe site-urile web legate de acest site.

4. Limit?ri

În niciun caz Nosso Automóvel sau furnizorii s?i nu vor fi r?spunz?tori pentru orice daune (inclusiv, f?r? limitare, daune pentru pierderea de date sau profit sau din cauza întreruperii activit??ii) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe Nosso Automóvel. , chiar dac? Nosso Automóvel sau un reprezentant autorizat al Nosso Automóvel a fost notificat verbal sau în scris despre posibilitatea unor astfel de daune. Deoarece unele jurisdic?ii nu permit limit?ri ale garan?iilor implicite sau limit?ri ale r?spunderii pentru daune consecutive sau incidentale, este posibil ca aceste limit?ri s? nu se aplice în cazul dumneavoastr?.

5. Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul web Nosso Automóvel pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Automobilul nostru nu garanteaz? c? niciunul dintre materialele de pe site-ul s?u web este exact, complet sau actual. Automobilul nostru poate face modific?ri materialelor con?inute pe site-ul s?u în orice moment, f?r? notificare. Instalatorii nu se angajeaz? îns? s? actualizeze materialele.

6. Leg?turi

Nosso Automóvel nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul s?u ?i nu este responsabil pentru con?inutul niciunui site legat. Includerea oric?rui link nu implic? aprobarea site-ului de c?tre Nosso Automóvel. Utilizarea oric?rui site conectat este pe riscul propriu al utilizatorului.

Modific?ri

Nosso Automóvel poate revizui ace?ti termeni ?i condi?ii pentru site-ul s?u web în orice moment, f?r? notificare. Prin utilizarea acestui site web, sunte?i de acord s? respecta?i versiunea actual? a acestor termeni ?i condi?ii.

Lege aplicabil?

Ace?ti termeni ?i condi?ii sunt guverna?i ?i interpreta?i în conformitate cu legile Automobilei noastre ?i v? supune?i irevocabil jurisdic?iei exclusive a instan?elor din acel stat sau localitate.

ro_RORomanian